SOCAR-ın “Elm Fondu” və “Elmi Tərəqqi Fondu” qrant müsabiqəsi keçirəcək

 SOCAR-ın “Elm Fondu” və “Elmi Tərəqqi Fondu” qrant müsabiqəsi keçirəcək

SOCAR-ın “Elm Fondu” və “Elmi Tərəqqi Fondu” dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən fundamental və innovasiya yönümlü elmi tədqiqat layihələrinə dəstək məqsədi ilə qrant müsabiqələrini elan edir.SOCAR-ın “Elm Fondu” tərəfindən AMEA-da neft, qaz və kimya sənayəsi ilə bağlı aktual problemlərin tədqiqi ilə məşğul olan alimlərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq, eləcə də onlara əlavə yaradıcılıq imkanları yaratmaq məqsədilə 2021-ci il üçün qrant müsabiqəsi elan olunub. “Elm Fondu”nun qrant müsabiqəsinin şərtləri ilə bu keçiddən tanış ola bilərsiniz.

SOCAR-ın “Elmi Tərəqqi Fondu” təbiət və texnika elmləri sahəsində dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən fundamental və tətbiqi xarakterli elmi-tədqiqat layihələrini dəstəkləmək, Milli Aviasiya Akademiyasında (MAA) çalışan və ya MAA ilə əməkdaşlıq edən elmi tədqiqat və tədris müəssisələrində fəaliyyət göstərən alimlərin elmi fəaliyyətini stimullaşdırmaq və onlara əlavə yaradıcılıq imkanı yaratmaq məqsədi ilə 2021-ci il üçün müsabiqə elan edib. Müsabiqənin şərtləri ilə bu keçiddən tanış ola bilərsiniz.

SOCAR-ın birinci vitse-prezidenti, akademik Xoşbəxt Yusifzadə neftvermə əmsalının sabit saxlanılması və artırılması istiqamətində həyata keçirilən elmi araşdırmaları yüksək qiymətləndirmiş və demişdir: “Uzun müddət istismar edilən yatqlarda neftvermə əmsalının 5-10 faiz artırılması yeni yataqların kəşf edilməsi qədər əhəmiyyətlidir. Bunun üçün müasir elmi nailiyyətlərin həm dənizdə, həm də quruda olan neft yataqlarına tətbiqi vacibdir. Fikrimcə, müasir texnologiyaların tətbiqi məqsədi ilə reallaşdırılan elmi araşdırmalar uzun müddət istismar edilmiş neft yataqlarının hələ uzun illər istismarına yardımçı ola bilər”.

SOCAR-la Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) və Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyası (AMAA) arasında bağlanmış Memorandumlar əsasında müvafiq olaraq yaradılmış “SOCAR-ın Elm Fondu” və “SOCAR-ın Elmi Tərəqqi Fondu” ölkədə təbiət və texniki elmlər sahəsində fundamental və tətbiqi xarakterli elmi-tədqiqat layihələrini, neft, qaz və neft-kimya sənayesi ilə əlaqədar elmi araşdırmaları daha da inkişaf etdirmək, alimlərin elmi fəaliyyətini stimullaşdırmaq və onlara əlavə yaradıcılıq imkanları yaratmaq məqsədilə fəaliyyət göstərir.