Ölkələr üzrə Qlobal Fotovoltaik Elektrik Enerji Potensialı

 Ölkələr üzrə Qlobal Fotovoltaik Elektrik Enerji Potensialı

İyun 2020-ci il nəşri

Dünya Bankı, Ölkələr üzrə Qlobal fotovoltaik elektrik enerji potensialı adlı araşdırmasını nəşr etdirmişdir. Hesabatda günəş resurslarına ümumi və ardıcıl baxış qoyulmuş və ölkə və region perspektivindən şəbəkə ölçülü fotovoltaik enerji stansiyalarından inkişaf etdirmək üçün potensial müəyyən edilmişdir.     Uyğun, yüksək görüntülü və etibarlı məlumat mənbəyi və təkrar tətbiq oluna bilmə  metdologiyasından istifadə etməklə, bu hesabatda aşağıdakılar verilmişdir:

  • Fotovoltaik elektrik enerji potensialına uyğun olaraq ölkə və regionların müqayisəsi və renkinqi;
  • Cari fotovoltaik layihələrə şamil olan sadə elektrik enerjisinin normallaşdırılmış dəyəri;
  • Fotovoltaik texnologiyaların işlənib hazırlanmasına uyğun sosial-iqtisadi göstəricilər ilə çarpaz korrelyasiya;
  • Qlobal fotovoltaik potensial baxımından, ölkələrin mövqelərini göstərən analitik göstəriciləri ilə faktlardan ibarət məlumat vərəqələri.

Bu araşdırma, siyasətçilərin, layihə işləyənlərin, maliyyə və akademik sektorların eləcə də  günəş enerjisi ilə maraqlanan peşəkar və fərdi insanların ehtiyacları üçün nəzərdə tutulur.

Hesabatı yükləmək üçün keçidə daxil olun.