Enerji Səmərəliliyinə Yatırım Edək

 Enerji Səmərəliliyinə Yatırım Edək

Enerji Sərmayə Forumu 2 Dekabr 2021-ci il tarixində Manila vaxtı ilə saat  14:00-18:30 “Enerji Səmərəliliyinə Yatırım edək” mövzusunda forum keçirdir. Forum Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi tərəfindən qəbul edilir.

Enerji Sərmayə Forumu  (ESF) Mərkəzi Asiyanın enerji sektorunda özəl sərmayəni təşfiq edən aparıcı tədbiridir. 2030-cu ilə kimi regionda enerji sektorunda təxminən 400 milyard dəyərində sərmayə tələb olunur. Hökumətlər etiraf edir ki, dövlət sektoru təkbaşına bu maliyyə ehtiyaclarını ödəməyə qadir deyildir. Enerji Sərmayə Forumu beləliklə regionda sərmayə cəlb etmək üçün əsas vasitə kimi fəaliyyət göstərir.

Bu il Enerji Sərmayə Forumu enerji səmərəliliyi sahəsində biznes fürsətlərini müzakirə edir:  

Köhnəlməkdə olan infrastruktur, aşağı enerji qiymətləri və siyasət və tənzimləyici dəstəyin olmamasına görə regionda enerji səmərəliliyi aşağı qalmaqda davam edir. CAREC regionu boyunca yüksək enerji intensivliyini nəzərə alaraq, enerji səmərəliliyinin akselarasiyası, qarşılıqlı şəkildə əlaqələnən regional bazarda  iqtisadi rəqabətliliyi artırmaq və karbon emisisiyaları azaltmaq üçün  yüksək şəkildə aşağı xərcli, yüksək təsirli  tədbirdir. Ümumi Sərhədlər,-Ümumi Həllər- Ümumi Enerji Gələcəyinin  əhatəli prinsipləri ilə rəbərlik olunan CAREC Enerji Nazirləri region boyunca etibarlı, dayanıqlı, davamlı və  islahat olunan bazarlara 2030-cu ilə kimi nail olmaq üçün yerinə yetirilə bilən enerji səmərəlilik səviyyəsinə nail olmağa öhdəlik daşıyırlar.

Enerji səmərəliliyi sizinlə başlayır:

  • Mərkəzi Asiyanın dəyişkən enerji sektorunda yeni sərmayə imkanlarını kəşf edin,
  • Regionda yüksək enerji səmərəlilik üçün həllər təklif edin
  • Biznesinizi qaldırın və 11 + ölkələrdən hökumətlər, avadanlıq istehsalçıları və maliyyəçilər ilə əlaqə yaradın
  • Biznes ideyanızı formalaşdırın və Mərkəzi Asiyada ən yaxşı enerji səmərəliliyi üzrə start-up-a çevrilin
  • Azərbaycan Respublikası tərəfindən qəbul edilən ilk karbonsuz Enerji Sərmayə Forumuna qoşulun.

 

Online qeydiyyatdan keçmək üçün daxil olun: www.carec-eif.org