Enerji İqtisadiyyatı üzrə Beynəlxalq Asossasiya müxtəlif mövzularda vebinarlar təşkil edir

 Enerji İqtisadiyyatı üzrə Beynəlxalq Asossasiya müxtəlif mövzularda vebinarlar təşkil edir

Mövzu: Elektrik nəqliyyat vasitələrindən istifadəni azaltmalıyıqmı?  İqlim nöqteyi nəzərindən bir baxış 

Should We Pump the Brakes on Electric Vehicles? A Pro-Climate Perspective
Spiker: David Rapson, Kaliforniya Universiteti, Davis
Tarix/Vaxt:  3 İyun, 2021 12:00 – 1:00 pm EDT / 9:00 – 10:00 am PDT
Vebinarı Təşkil edir: ABŞ-ın Enerji İqtisadiyyatı üzrə Assosasiyası
Qeydiyyat keçidi: Keçidə daxil olun
Daha ətraflı məlumat üçün: Keçidə daxil olun. 

 

Mövzu: Karbon qazının tutulması və saxlanması texnologiyaları
Spiker: Snorre Kverndokk
Tarix/vaxt: 11 Avqust, 2021 10:00 – 11:00 AM Eastern Time
Vebinarı təşkil edir: Enerji İqtisadiyyatı üzrə Beynəlxalq Assossasiya
Qeydiyyat keçidi: Keçidə daxil olun
Daha ətraflı məlumat üçün: Keçidə daxil olun.