Azəri-Çıraq-Günəşli və Şahdəniz üzrə gəlirlər açıqlanıb

 Azəri-Çıraq-Günəşli və Şahdəniz üzrə gəlirlər açıqlanıb

2001-ci ildən etibarən 01.12.2021 tarixinə AÇG yatağı üzrə əldə olunan ümumi gəlirlər: 154,677 mln. ABŞ dolları.

01.01.2021-01.12.2021 tarixinə AÇG yatağından: 5 272 mln. ABŞ dolları.

2007-ci ildən etibarən 01.12.2021 tarixinə Şahdəniz yatağı üzrə qazın və kondensatın satışından əldə olunan ümumi gəlirlər: 4,397 mln. ABŞ dolları.

01.01.2021-01.12.2021 tarixinə Şahdəniz yatağından (qaz və kondensat): 730,707 mln. ABŞ dolları.   O cümlədən, 01.01.2021-01.12.2021 tarixinə Şahdəniz yatağı üzrə kondensatın satışından əldə olunan gəlirlər : 278,178 mln. ABŞ dolları təşkil edir.