Azərbaycanın Dənizdə Külək Enerji Potensialının qiymətləndirilməsi hesabatı

 Azərbaycanın Dənizdə Külək Enerji Potensialının qiymətləndirilməsi hesabatı

Dünya Bankı ətraf mühit və sosial amillər nəzərə alınmadan əvvəlcə Azərbaycanın dayaz sularında (sabit konstruksiyada) küləyin texniki ehtiyatlarının 35 QVt  və dərin sularında (üzən konstruksiyada) isə 122 QVt olduğunu qiymətləndirib. Bu Yol xəritəsi üzrə təhlillər əvvəlki aparılan ehtiyatların qiymətləndirilməsi üzərində qurulmuş, orada biomüxtəliflik, sosial və texniki məhdudiyyətlər yüksək səviyyədə qiymətləndirilirməklə ən əlverişli külək enerji zonaları üzərinə fokuslanır. Bu isə ilkin qiymətləndirmədən əldə edilən ehtiyat potensialı azaltmışdır.  Belə ki, potensial inkişaf zonaları hələ də  ölkənin enerji tələbatından xeyli yüksək olan potensialın olduğunu göstərir. Məsəl üçün,  10 və 40 metr dərinliyi olan sahilə yaxın dayaz ərazilərdə sabit konstruksiyadan istifadə etməklə (hər biri 1 QVt olan 7 qurğuda) bu yol xəritəsində bütün təklif olunan bütün dayaz su külək potensialının istifadə oluna biləcəyini ES 1 -də görsənir. Bu yol xəritəsinin təhlili göstərir ki, ən az işləm dəyəri Abşeron yarımadasının şimal ərazilərində olacaqdır.

Hesabatı oxumaq üçün: https://lnkd.in/gmX-WiNY

Azərbaycanın texniki potensialının qiymətləndirmə xəritəsi: https://lnkd.in/g7sR9F4t
Şəkil ES.1: Azərbaycanın dənizdə külək enerji potensialı və əlverişli inkişaf zonalarının müəyyən olunması