AİBİ ödənişsiz əsaslarla sertifikatlı elektron mühazirələr təşkil edir

 AİBİ ödənişsiz əsaslarla sertifikatlı elektron mühazirələr təşkil edir

Asiya İnkişaf Bankının İnstitutu dövrün tələblərinə uyğun müxtəlif mövzularda ödənişsiz əsaslarla elektron mühazirələr təşkil edir. Mühazirələr aşağıda qeyd edilmiş mövzularda ingilis dilində təşkil edilir. Mühazirələrdə iştirak etmək üçün səhifədə qeydiyyatdan https://elearning-adbi.org/registration/ keçdikdən sonra, mühazirələri seçmək və dinləmək üçün növbəti keçidə  https://elearning-adbi.org/courses/ daxil olun.

Hər bir mövzu üzrə mühazirələrdə iştirak etdikdən sonra təşkil edilmiş qısa yoxlama sualları əsasında iştirakçıya elektron sertifikatlar da təqdim olunur.

İqlim dəyişikliyi və Suveren Risk

Dayanıqlı maliyyənin idarə olunması

Demoqrafik Keçid və onun təsirləri

Yaşıl sərmayələr: Bərpa olunan enerji

Enerjinin iqtisadiyyatı, Ətraf mühit və Siyasət

İnkişaf üçün Xidmətlərdən istifadə: Perspektivlər və siyasətlər

Asiyanın şəhərlərində İnkişafın Yaradılması və İnkluziv yanaşma

Asiyada və Sakit okean sahillərində dayanıqlı inkişafa giriş

Maliyyə qloballaşması, kapital axınları və qlobal maliyyə dövrəsi

Cənub Şərqi Asiyada Maliyyə İnteqrasiyası

Asiyada Dayanıqlı İnkişaf üzrə Rəqəmsal İqtisadiyyatın Qabaqcıl  mövqe tutması

Maliyyə İnklusizvliyi: Təkamülü və Müasir Çağırışlar

Su və kanalizasiya üzrə Dayanıqlı İnkişaf Hədəflərinə nail olunması

Asiyada maliyyə inkluzivliyi, maliyyə savadlılığı və maliyyə təhsili

İnfrastruktur və dayanıqlı artım üçün özəl maliyyələşmə