2021-ci il üzrə Bərpa Olunan Enerji Güclərinin Statistikası

 2021-ci il üzrə Bərpa Olunan Enerji Güclərinin Statistikası

Beynəlxalq bərpa olunan Enerji Agentliyi (İRENA www.irena.org) bərpa olunan enerjiyə aid bir sıra mövzuları əhatə edən statistik məlumatlar toplusunu nəşr edir. Bu nəşrdə son 10 illik dövr üçün (2011-2020) bərpa olunan enerji güclərinin statistikası 3 dildə  (ingilis, ispan və frasnsız dillərində) təqdim edilir.

Bərpa olunan enerji qurğularının istehsal gücü, və elektrik enerjisi istehsal etmək üçün bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə edən elektrik stansiyasının və digər qurğuların maksimum təmiz istehsal gücü kimi öçülür. Əksər ölkə və texnologiyalar üzrə məlumat,  təqvim ilinin sonunda qoyuluş güclərini və qoşulan gücləri əks etdirir. Məlumatlar müxtəlif məlumat mənbələrindən, o cümlədən İRENA sorğu sualları, rəsmi olaraq dərc ounan milli statistika, sənaye assosasiyalarının hesabatları, digər hesabatlar və xəbər məqalələrindən  əldə edilir.

İRENA, bu məlumat dəstini tərtib etmək üçün müxbir, milli və beynəlxalq sənaye assosasiyalarının dəstəyini etiraf edir və onlara təşəkkürünü bildirir.

Hesabatı əldə etmək üçün keçidə daxil olun.