1 İyun Uşaqların Beynəlxalq Müafiəsi Günü

 1 İyun Uşaqların Beynəlxalq Müafiəsi Günü

Həyatımıza dəyər qatan şirin şəkər balalar! Azad Azərbaycanın işıqlı gələcəyi sizin sevinciniz və təbəsümünüz ilə parlayır! Gül ətirli çöhrənizdən sevinc və təbəssüm əskik olmasin!