01 yanvar 2022-ci il tarixinə Azəri-Çıraq-Günəşli və Şahdəniz üzrə gəlirlər açıqlanıb

 01 yanvar 2022-ci il tarixinə Azəri-Çıraq-Günəşli və Şahdəniz üzrə gəlirlər açıqlanıb

2001-ci ildən etibarən 01.01.2022 tarixinə AÇG yatağı üzrə əldə olunan ümumi gəlirlər- 155,373 mln. ABŞ dolları olub.

01.01.2021-01.01.2022 tarixinə kimi AÇG yatağından 5 968,4 mln. ABŞ dolları vəsait əldə olunub.

2007-ci ildən etibarən 01.01.2022 tarixinə Şahdəniz yatağı üzrə qazın və kondensatın satışından əldə olunan ümumi gəlirlər- 4,551 mln. ABŞ dolları olub.

01.01.2021-01.01.2022 tarixinə Şahdəniz yatağından qaz və kondensatın satışından-  884,793 mln. ABŞ dolları əldə olunub. O cümlədən, 01.01.2021-01.01.2022 tarixinə Şahdəniz yatağı üzrə kondensatın satışından əldə olunan gəlirlər: 302,817 mln. ABŞ dolları.