01 oktyabr 2021-ci il tarixinə Azəri-Çıraq-Günəşli və Şahdəniz üzrə gəlirlər

 01 oktyabr 2021-ci il tarixinə Azəri-Çıraq-Günəşli və Şahdəniz üzrə gəlirlər

01 oktyabr 2021-ci il tarixinə AÇG yatağı üzrə gəlirlər açıqlanıb. Belə ki, AÇG yatağı üzrə əldə olunan ümumi gəlirlər (2001-ci ildən etibarən): 153,372 mln. ABŞ dolları (01.10.2021 tarixinə) təşkil edir.

AÇG yatağından  (01.01.2021-01.10.2021 tarixinə): 3 966,8 mln. ABŞ dolları.

Şahdəniz yatağı üzrə qazın və kondensatın satışından əldə olunan ümumi gəlirlər (2007-ci ildən etibarən): 3,996 mln. ABŞ dolları (01.10.2021 tarixinə).

Şahdəniz yatağından (qaz və kondensat) – (01.01.2021-01.10.2021 tarixinə): 329,131 mln. ABŞ dolları  təşkil edir.