01 iyun 2022-ci il tarixinə Azəri-Çıraq-Günəşli və Şahdəniz üzrə gəlirlər

 01 iyun 2022-ci il tarixinə Azəri-Çıraq-Günəşli və Şahdəniz üzrə gəlirlər

AÇG yatağından – (01.01.2022-01.06.2022 tarixinə): 3 828 mln. ABŞ dolları.

Şahdəniz yatağından (qaz və kondensat) – (01.01.2022-01.06.2022 tarixinə): 526,537 mln. ABŞ dolları

O cümlədən, Şahdəniz yatağı üzrə kondensatın satışından əldə olunan gəlirlər – (01.01.2022-01.06.2022 tarixinə): 144,522 mln. ABŞ dolları