Aktiv enerji istehsalçılarının şəbəkəyə ötürdükləri enerjidən əldə olunan gəlir ƏDV-dən azad edilib

 Aktiv enerji istehsalçılarının şəbəkəyə ötürdükləri enerjidən əldə olunan gəlir ƏDV-dən azad edilib

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu əsasən 150 kVt güc həddinə qədər aktiv enerji istehsalçılarının bərpa olunan enerji mənbələri hesabına istehsal etdikləri və şəbəkəyə ötürdükləri enerjidən əldə etdikləri gəlir ƏDV-dən azad edilir.

102.1.38. “Elektrik enerjisi istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-cu maddəsinə uyğun olaraq əhali qrupuna daxil olan aktiv istehlakçının bərpa olunan enerji mənbələri hesabına 150 kVt (150 kVt daxil olmaqla) güc həddinədək istehsal etdiyi elektrik enerjisinin elektrik təchizatı şəbəkəsinə ötürülməsindən əldə olunan gəlir.”;

https://president.az/az/articles/view/58491?fbclid=IwAR13PgogqXSSWvM0yOuZj7kk_45C4CvEhaIEVGYN3zQhrxBhWmLOpH7BqYI